Boxers van Ryckogie...... where boxers become Champions 

Click here to edit subtitle

                        Momenteel hebben we een herplaatser......    

            
 meer info via  :                                                           
0032/495 315 447     
boxersvanryckogie1969@gmail.com

 Lavanda van Ryckogie :  °13/10/2012

-----------------------------------------------------

DNA tested ; HD B ; HART 0 ( free )